INBAL DEKEL

משא ומתן בין עורכי הדין

סקירה

ניהול משא ומתן בדיני משפחה היא שיטה לא אדוורסרית שבה שני הצדדים מנסים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית המשפט. הצדדים מנהלים דיונים מתמשכים (עם או בלי עורכי דינם) עד שיוכלו להגיע להסדר ולקבוע את התנאים בהסכם בכתב.

חשוב לציין כי ייעוץ משפטי בלתי תלוי הינו חובה (לכל צד) על מנת להפוך את ההסכם למחייב מבחינה משפטית וכן אישורו, בסופו של יום ולאחר חתימתו, על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני.

כל אחד מהצדדים יכול להתחיל לנהל משא ומתן בכל עת וכל אחד מהצדדים יכול לפרוש בכל עת מכיוון שההשתתפות היא מרצון. התהליך מסתיים כאשר הצדדים מגיעים להסדר או כאשר צד חוזר בו.

 

יתרונות

  • יעיל – ניתן להגיע להסדר תוך מספר שבועות תמורת כמה סכומים נמוכים יחסית.
  • גמיש – למרות שלעתים קרובות שיטה זו עדיפה בשלבים מוקדמים וטרם תיחת הליכים משפטיים, הרי שניתן  לשלב משא ומתן עם שיטות אחרות בכל עת ובכל זמן. לעיתים לאחר מתן פסק הדין.
  • פרטי – המידע שלך אינו חשוף, לא תמיד יש חובה של גילוי מסמכים בהליכי משא ותן ונתין להשאיר עניינים פרטיים מחוץ להסכם בדרכים מתוחכמות.

חסרונות

  • בלתי צפוי – כל אחד מהצדדים יכול לפרוש בכל עת מכל סיבה שהיא, למרות כל המאמץ, הזמן והכסף שאולי השקעתם בתהליך.
  • מסוכן – הצד השני יכול להשתמש במשא ומתן בחוסר תום לב, כגון עיכוב ההליך המשפטי או מניעת שימוש בשיטות משפטיות אחרות.

האם המשא ומתן מתאים לי?

בדרך כלל, משא ומתן עשוי להתאים כאשר יש רמה טובה של שיתוף פעולה בין הצדדים, והוא יכול להיות יעיל ביותר כאשר לצדדים יש רצון הדדי ליישב את המחלוקת המשפטית שלהם מחוץ לבית המשפט ו/או לשמור על מערכת יחסים מתמשכת.

משא ומתן עשוי שלא להתאים למצבים מסוימים, במיוחד אם בן/בת הזוג (לשעבר)  היה אלים, מתעלל, לא משתף פעולה, לא הגיוני, חמקמק, פעל להברחת רכוש מחוץ לתא המשפחתי ו/או בעל היסטוריה של בעיות התנהגותיות אחרות.