INBAL DEKEL

גישור

סקירה

גישור בדיני משפחה הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שזה גורם ניטרלי מסייע לצדדים להגיע להסכמה ביניהם. בשיטה זו על שני הצדדים להסכים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית המשפט.

בסיועו של צד שלישי ניטרלי (כלומר המגשר), הצדדים מקיימים דיונים שוטפים (עם או בלי עורכי דינם) עד שהם יכולים להגיע להסדר ולקבוע את התנאים בהסכם בכתב. בעוד שתפקידו של המגשר הוא לסייע לצדדים להגיע להסדר, המגשר אינו יכול לספק ייעוץ משפטי או לכפות הסדר.

חשוב לציין כי ייעוץ משפטי בלתי תלוי אינו חובה, אל ניסיוני לימד אותי שייעוץ משפטי הוא חובה. תהליך הגישור מתרחש במשרדים פרטיים עם/ בלי בעלי מקצוע מסוגים שונים במגזר הפרטי. הצדדים יכולים גם לבחור את המגשר, מועד ומיקום הגישור.

שני הצדדים חייבים להסכים לגישור לפני תחילת התהליך וכל אחד מהצדדים יכול לפרוש בכל עת ומכל סיבה מכיוון שההשתתפות היא וולונטרית (לאחר שהחלה). התהליך מסתיים כאשר הצדדים מגיעים להסדר או כאשר צד חוזר בו.

יתרונות

  • יעיל – ניתן להגיע להסדר תוך מספר שבועות ובעלות נמוכה יחסית.
  • בטוח – הליך הגישור הינו הליך חסוי ואסור לחשוף את הנאמר בו בהליכים משפטיים.
  • בחירה – ניתן לבחור מגשר ניטרלי עם מומחיות רלוונטית למצב הספציפי שלך.
  • פרטי – המידע שלך אינו חשוף אלא למגשר והוא לא יכול לחשוף כל מידע שמסרת בהליך הגישור גם אם בסופו של דבר לא הגעתם להסכם.

חסרונות

  • הסכמה – על שני הצדדים להסכים להשתמש בגישור.
  • בלתי צפוי – כל אחד מהצדדים יכול לפרוש בכל עת מכל סיבה שהיא, למרות כל המאמץ, הזמן והכסף שאולי השקעתם בתהליך.

האם הליך יישוב סכסוך מתאים לי?

ככלל, גישור עשוי להתאים כאשר ישנה רמה טובה של שיתוף פעולה בין הצדדים, והוא יכול להיות יעיל ביותר כאשר לצדדים יש רצון הדדי ליישב את המחלוקת המשפטית שלהם מחוץ לבית המשפט ו/או לקיים מערכת יחסים מתמשכת.

ייתכן שגישור לא יתאים למצבים מסוימים, במיוחד אם בן/בת הזוג (לשעבר) שלך אלים, מתעלל, לא משתף פעולה, חמקמק, מבריח רכוש מחוץ לתא המשפחתי ו/או בעל היסטוריה של בעיות התנהגותיות אחרות.