INBAL DEKEL

ליטיגציה בדיני משפחה

סקירה

ליטיגציה בדיני משפחה היא שיטה משפטית אדוורסרית שבה שני הצדדים פותרים את הבעיות המשפטיות שלהם בבית המשפט. יחד עם עורכת הדין, כל צד טוען את עניינו בפני שופט והשופט מחליט בסופו של דבר את תוצאות התיק.

מערכת בתי המשפט היא שירות ציבורי, כלומר ההליכים המשפטיים מתרחשים באולמות בתי  המשפט המסורתיים עם קלדנית ושופט.

אף על פי שהמשאבים של בית המשפט לא תמיד היעילים ביותר, ליטיגציה נחשבת לרוב לאפשרות המשפטית היחידה המתאימה (והיעילה ביותר) עבור מצבים מסוימים.

כל אחד מהצדדים יכול להתחיל בהליך משפטי בבית המשפט בכל עת (ללא הסכמת הצד השני) והצד המשיב אינו יכול לחזור בו מהתהליך כי ההשתתפות היא חובה (לאחר שהחלה). ההליך המשפטי מסתיים אם שני הצדדים מגיעים להסדר, או כשיש פסק דין.

עם התקדמות הטכנולוגיה, הפכה מערכת המשפט לעילה יותר, כאשר כיום כל בקשה כמעט ניתן להגיש בכתב באמצעות מערכת "נט המשפט" ולאחר חלופת תגובות ותשובות תינתן החלטה בסוגיה הספציפית. אם אתה צד להליך יש לך גישה מלאה לתיק ולמסמכים בו באופן ישיר ובלתי תלוי בעורך הדין שלך.

 

יתרונות

  • אין תלות – אפשר לפתוח בהליך ללא הסכמת הצד השני וללא ידיעתו.
  • ציות – על בן/בת הזוג (לשעבר) לציית לתהליך (וההחלטה הסופית), גם כאשר שיתוף הפעולה נמוך (או לא אפשרי).
  • אכיפה – צווי בית משפט ניתנים לאכיפה על פי חוק.

חסרונות

  • יקר – שכר הטרחה של עו"ד בניהול הליכים משפטיים בדיני משחה הוא יקר וכמובן גם בהתאם לרמת הקונפליקט ו/או המורכבות של הנושאים שלך.
  • איטי – ניהול הליכים משפטיים עלולים להימשך שנים.
  • בלתי צפויים – קווי זמן ותוצאות אינם ניתנים לחיזוי מכיוון שאין לך שליטה על משאבי בית המשפט או על לוחות הזמנים.

האם ליטיגציה מתאימה לי?

ככלל, התדיינות משפטית עשויה להיות מתאימה כאשר השיטות המשפטיות האחרות הוכחו כלא מוצלחות או לא מתאימות. לעיתים אתה הצד הנתבע ואין לך כל ברירה אלא להתגונן.

במצבים מסוימים, ליטיגציה עשויה להיות האפשרות המשפטית היחידה הזמינה, במיוחד אם בן/בת הזוג (לשעבר) שלך אלים, מתעלל, לא משתף פעולה, לא סביר, חמקמק, מבריח רכוש מחוץ לתא המשפחתי ו/או בעל היסטוריה של בעיות התנהגותיות אחרות.