INBAL DEKEL

גירושין בשיתוף פעולה

סקירה

גירושין בשיתוף פעולה זוהי שיטה ייחודית לפתרון סכסוך בהסכמה  שבה שני הצדדים מסכימים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית המשפט. 

כל צד מלווה על ידי עורך דין אשר חותם מראש על הסכמה לפסול את עצמו מייצוג בבית משפט. יחד עם עורכי הדין שלהם (ובעלי מקצוע נוספים), הצדדים מקיימים דיונים ומשא ומתן שוטפים עד שהם יכולים להגיע להסדר ולקבוע את התנאים בהסכם בכתב. תהליך שיתוף הפעולה מתרחש במשרדים פרטיים (או וירטואליים) עם סוגים שונים של אנשי מקצוע במגזר הפרטי כמו: יועץ פיננסי, רו"ח, אקטואר, שמאי, מתאמת הורית וכדומה.

שני הצדדים חייבים להסכים לשיתוף פעולה לפני תחילת התהליך וכל אחד מהצדדים יכול לפרוש בכל עת ומכל סיבה מכיוון שההשתתפות היא וולונטרית (לאחר שהחלה). התהליך מסתיים כאשר הצדדים מגיעים להסדר או כאשר צד חוזר בו.

יתרונות

  • ידידותי – התהליך נותן עדיפות לתקשורת מכבדת ושקיפות מלאה.
  • רמת שליטה גבוהה יותר בהליך הגירושין שלכם ובתוצאות שלו
  • ייצוג משפטי נפרד לכל צד
  • גמישות ביחס לפתרונות אליהם ניתן להגיע בהסכמה

חסרונות

  • יקר – פתרון כולל עול להגיע לסכומים נכבדים ובהתאם לרמת הקונפליקט ו/או המורכבות של הנושאים שלך.
  • הסכמה – על שני הצדדים להסכים לתהליך.
  • בלתי צפוי – כל צד יכול לפרוש בכל עת מכל סיבה שהיא, למרות כל המאמץ, הזמן והכסף שאולי השקעתם בתהליך. במקרה כזה, על הצדדים למצוא גם עורכי דין חדשים מאחר שעורכי הדין הקיימים נדרשים לסגת מהתיק.

האם שיתוף פעולה מתאימה לי?

ככלל, שיתוף פעולה עשוי להיות מתאים כאשר לשני הצדדים יש רצון הדדי ליישב את המחלוקת המשפטית שלהם מחוץ לבית המשפט ו/או לשמור על מערכת יחסים מתמשכת. שיתוף פעולה עשוי שלא להתאים למצבים מסוימים, במיוחד אם בן/בת הזוג (לשעבר) שלך היה אלים, מתעלל, לא משתף פעולה, לא סביר, חמקמק, פעל להברחת רכוש מחוץ לתא המשפחתי ו/או בעל היסטוריה של בעיות התנהגותיות אחרות.