INBAL DEKEL

שיטות עבודה

פתרונות

כאשר מדובר בסכסוכי משפחה, התאמה של השיטה המשפטית והייצוג המשפטי הם אלו שיעשו את ההבדל ויובילו לפיתרון המחלוקות המשפטיות מחוץ לכתלי בית המשפט. לעיתים אין ברירה אלא להגיע לפיתרון דרך ניהול ההליך המשפטי עד תומו, אך לצורך בחינת המקרה הספציפי שלך והימנעות מבחירות שגויות ויקרות עליך לקבל ייעוץ ראשוני משפטי מצויין בשלב מוקדם של תהליך הגירושין שלך.

ההתמקדות הבלעדית של משרדי בתחום דיני המשפחה מבטיחה כי נעשה שימוש בשיטה המשפטית המתאימה ביותר כדי להגיע לפיתרון המוצלח והמותאם ביותר עבורך.

800x300 methods bg black v1
סקירה גישור בדיני משפחה הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שזה גורם ניטרלי מסייע לצדדים להגיע להסכמה ביניהם. בשיטה זו על שני הצדדים להסכים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית...
800x300 methods bg black v1
סקירה בוררות בדיני משפחה היא שיטה אדוורסרית שבה שני הצדדים מסכימים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית המשפט. יחד עם עורך דין, כל צד טוען את עניינו בפני צד שלישי ניטרלי (כלומר...
800x300 methods bg black v1
סקירה בתי הדין הרבניים הם חלק ממערכת המשפט בישראל. בתי הדין פוסקים על פי דין תורה ובהתאם להוראות חוק המופנות אל בתי הדין. בחוקי מדינת ישראל ניתנת לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בלעדית...
800x300 methods bg black v1
סקירה בני משפחה שנתגלע ביניהם סכסוך, לא יכולים להגיש תביעה לערכאה משפטית לפני שהגישו בקשה לישוב סכסוך. הליך יישוב הסכסוך נועד להוות אלטרנטיבה לניהול הליכים משפטיים ולסייע לצדדים לסיים...
800x300 methods bg black v1
סקירה גירושין בשיתוף פעולה זוהי שיטה ייחודית לפתרון סכסוך בהסכמה  שבה שני הצדדים מסכימים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית המשפט. כל צד מלווה על ידי עורך דין אשר חותם מראש...
800x300 methods bg black v1
סקירה ליטיגציה בדיני משפחה היא שיטה משפטית אדוורסרית שבה שני הצדדים פותרים את הבעיות המשפטיות שלהם בבית המשפט. יחד עם עורכת הדין, כל צד טוען את עניינו בפני שופט והשופט מחליט בסופו של...
800x300 methods bg black v1
סקירה ניהול משא ומתן בדיני משפחה היא שיטה לא אדוורסרית שבה שני הצדדים מנסים לפתור את הבעיות המשפטיות שלהם מבלי לפנות לבית המשפט. הצדדים מנהלים דיונים מתמשכים (עם או בלי עורכי דינם)...