INBAL DEKEL

מומחיות משפטית

מנהיגות ואמינות

עורכת הדין דקל מובילה הליכים משפטיים מורכבים וארוכים בצורה בטוחה ומהימנה והינה בעלת מוניטין בתחום דיני המשפחה. למשרד ייחודיות בהענקת שירות אישי וליווי צמוד, תוך שימוש בחשיבה אסטרטגית ייחודית ומתן פתרון כולל עד לביצוע ההוראות הכי קטנות של ההסכם/ פסק הדין.

גירושין ופרידה
כאשר מדובר בגירושין או פרידה שלא נעשים בהסכמה או שיתוף פעולה, חלק מהמקרים ניתנים להסדר מחוץ לבית המשפט בעוד חלק מהמקרים צריכים להיפתר בבית המשפט. ההתמקדות הבלעדית של עורכת דין דקל בגירושין ותחום התמחות ספציפי זה מבטיח שעו"ד דקל תנחה את לקוחותיה לבחור שיטה משפטית המתאימה ביותר לפתרון מיטבי.
צוואות וירושות
לעו"ד דקל ניסיון בעריכת צוואות על סוגיהן, לרבות כתיבת צוואות שמטרתן להימנע בעתיד מסכסוכים משפטיים ארוכים ומתישים של בני המשפחה. בנוסף, עו"ד דקל מעניקה ייצוג משפטי במקרים בהם צריך להגן על צוואה או להתנגד לה, ובהסכמי חלוקה בין יורשים.
אפוטרופסות
מינוי אפוטרופוס מתבצע במקרים בהם אדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו, הבריאותיים או הכלכליים. לצורך הגנה על אותו אדם, ממנה בית המשפט אפוטרופוס שתפקידו לקבל את ההחלטות הללו על אותו אדם. לא תמיד יש הסכמה הין בני המשפחה על זהות האפוטרופוס ולעו"ד דקל ניסיון רב בייצוג במקרים מסוג זה.